• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Finansmann tiltalt for grov utroskap på 110 millioner kroner

Sist oppdatert 23.05.2007

Økokrim har tatt ut tiltale mot den tidligere styrelederen i et finanskonsern i Oslo. Tiltalen gjelder grov økonomisk utroskap på ca 110 millioner kroner og skattesvik på ca 50 millioner kroner, samt regnskapsovertredelse og overtredelser av aksjeloven.

Bakgrunnen er at tiltalte i 2000 uberettiget besørget overført ca 50 millioner kroner fra konsernets holdingselskap til et Gibraltar-registrert selskap. Under etterforskningen ble det dessuten avdekket uberettiget utlån og utbytte fra holdingselskapet på til sammen ca 60 millioner kroner.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 91 64 60 17