• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

To personar dømt for brot på reglar om eigenhandel

Sist oppdatert 24.03.2009

I ei Økokrim-sak er ein fondsforvaltar og ein investor av Oslo tingrett dømd til straff i fengsel på høvesvis eitt år og eitt år og seks månader. Dommen gjeld omfattande brot på reglane for eigenhandel i verdipapirhandellova over ein periode på over fire år samt brot på likningslova. En tredje investor blei frikjend. Dei to dømde må og tole inndraging på til saman 11 millionar kroner.

Fondsforvaltaren har brukt investoren til å handle for seg via kontoar i VPS. Økokrim meiner dommen gjer eit tydelige signal til mellommenn og stråmenn om at det reageres strengt i slike saker, samstundes som inndraginga viser at mellommenn som gjer seg inn på slike opplegg må vera budd på å få alle vinster inndregne medan dei sjølv må dekke kostnader og tap.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.