Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 271 (grovt bedrageri), Regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser), blant annet.