• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt for ”Nigeria-bedragerier” og lånebedragerier

Sist oppdatert 10.03.2006

En forretningsmann som i 2004 ble dømt til 3 års fengsel for bedrageri, har fått redusert straff i lagmannsretten. Han er dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder.

I 2004 ble forretningsmannen dømt for omfattende investeringsbedragerier. I tillegg til fengselsstraff ble han dømt til å betale erstatning til fem investorer med til sammen 3 619 464 kroner. Erstatning til den ene av de fem investorene skulle han betale han sammen med de to andre domfelte i saken.

I tillegg ble forretningsmannen fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i 5 år.

Dommen ble anket til lagmannsretten. Lagmannsretten behandlet den delen av anken som gjaldt straffeutmålingen. Bortsett fra reduksjonen i fengselsstraffen har lagmannsretten besluttet at tingrettens dom skal bli stående.

I desember 2005 ble den samme forretningsmannen dømt til 2 år og 6 måneders fengsel i en annen sak for bedrageri, bedrageriforsøk og dokumentfalsk.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Geir Kavlie, tlf. 41 02 45 92.