• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Åtte års fengsel for grovt skattesvik

Sist oppdatert 06.09.2007

Hovedtiltalte i Økokrims såkalte drosjesak er av Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for grovt skattesvik og særlig skjerpende regnskapsovertredelse. Dermed er dommen fra tingretten skjerpet med ett år.

Hovedtiltalte var regnskapsfører for flere drosjeeiere i østlandsområdet. Ifølge tiltalen skal han i perioden 1998-2003 ha sørget for at det i selvangivelsene til over 300 drosjeeiere ble oppgitt for lave skattepliktige inntekter. Det unndratte beløpet utgjør til sammen ca. 200 millioner kroner. Videre skal han ha ødelagt store mengder oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og bokført for lave inntekter i regnskapene til sine klienter. I tillegg til fengselsstraffen er han for alltid fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.

I alt har fire personer blitt tiltalt for brudd på ligningsloven i den såkalte drosjesaken. To av dem er også tiltalt for brudd på regnskapsloven. Alle de tiltalte skal ha medvirket til at det ble utferdiget skiftlapper som viste lavere inntekter enn det drosjesjåførene faktisk hadde hatt. Økokrim har etterforsket saken i samarbeid med Oslo ligningskontor.

Kontaktperson i Økokrim: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf 41 02 45 92