Ligningsloven § 12-2 (grovt skattesvik), regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser),