• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Akvakulturkriminalitet må tas mer alvorlig

Sist oppdatert 24.02.2008

Rømt oppdrettsfisk er en trussel mot villfisken. Verdens bestander av vill atlantisk laks er redusert med mer enn 80 % de siste 30 årene.

Arten er utryddet fra flere land, og i Norge har laksen forsvunnet fra rundt 45 vassdrag. Oppdrettsnæringen selv oppgir at i snitt 560 000 fisk rømmer hvert år. Økokrim har ledet arbeidet med rapporten og mener tallene er dobbelt så store. Uforsvarlig drift og dårlige rutiner ved anleggene er årsakene til den omfattende rømmingen. Mer aktiv bistand fra Økokrim til politidistriktene, forebyggende tiltak og bedre samarbeid er noen av forslagene i rapporten.
 
Hele rapporten i pdf-format finner du her:
Rapporten "Rømt oppdrettsfisk" - Riksadvokatens arbeidsutvalg - 15. februar 2008