• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Ny dom i Finance Credit-komplekset

Sist oppdatert 20.01.2006

I en ØKOKRIM-sak er en tidligere daglig leder og styreleder i et aksjeselskap dømt til fengsel i 1 år, hvorav 6 måneder betinget, for overtredelse av regnskapsloven og merverdiavgiftsloven.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale erstatning til avgiftsmyndighetene på 1 188 000 kroner. Han er dessuten dømt til å betale saksomkostninger med 50 000 kroner.  

På vegne av aksjeselskapet hadde den tidligere daglige lederen og styrelederen inngått en avtale med Finance Credit Norge ASA. I henhold til denne avtalen, som ikke var reell, ble et beløp på 4 950 000 kroner bokført som salgsinntekt i Finance Credit Norge ASA i resultatregnskapet for 2001. Dette medførte at driftsresultatet i Finance Credits årsregnskap ble oppblåst med 13,5 %. Regnskapet skulle legges fram for långivere og investorer. Videre hadde han gitt uriktige opplysninger til avgiftsmyndighetene i forbindelse med en omsetningsoppgave, og på den måten oppnådd uberettiget tilbakebetaling av merverdiavgift. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Helge Skogseth Berg, tlf. 916 46 009.