• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Anke i Finance Credit-saken forkastet

Sist oppdatert 12.04.2007

Borgarting lagmannsrett har forkastet Torgeir Stensruds anke. Stensrud ble i tingretten dømt til syv års ubetinget fengsel og til å betale rundten milliard kroner i erstatning til norske banker.

I tillegg ble han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid. Anken gjaldt straffutmålingen. Torgeir Stensrud stiftet Finance Credit Norge AS sammen med Trond Kristoffersen i 1996, og begge ble dømt i tingretten for grove bedragerii forbindelse med ulike banklån. Trond Kristoffersen fikk ni års fengsel, og bledømt å betale samme erstatningssum, samt idømt rettighetstap. Kristoffersens anke ble forkastet i Borgarting lagmannsrett i 2005.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Morten Eriksen tlf 91 64 60 03.