• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Høyesterettsdom om foretaksansvar

Sist oppdatert 30.10.2008

I påvente av avklaring av spørsmål om ansvarsplassering ved foretaksomdanninger har Økokrim utsatt frist for vedtakelse av forelegg mot NCC Roads AS og NCC Construction AS for ulovlig prissamarbeid i henholdsvis asfaltbransjen og bygge-/anleggsbransjen.

Spørsmålet er nå avklart av Høyesterett ved dom av 19. september 2008. Som hovedregel, og i dette tilfellet ved salg av innmat, må ansvaret rettes mot det opprinnelige (selgende) selskap dersom dette fortsatt eksisterer. Som følge av dette er forelegget mot NCC Roads AS frafalt. NCC Construction AS har vedtatt et forelegg på 3 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid i byggebransjen.