• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for hvitvasking i byggebransjen

Sist oppdatert 27.03.2008

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett i dag dømt tre personer i byggebransjen til fengselsstraffer for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Dommen gjelder hvitvasking av utbyttet fra straffbare handlinger utført av den tidligere daglig leder for Legionærbygg AS i Oslo. De fire kvitterte for å ha mottatt betaling som underentreprenører, men mottok verken penger eller utførte arbeid.

Den ene tiltalte ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder, mens de to andre fikk fengsel i ett år og fire måneder. For alle tre er ca halvparten av straffen gjort betinget. Alle ble dømt til å tåle inndragning av eget utbytte på til sammen ca kr. 250.000. To av de tiltalte ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet.

I dommen heter det blant annet at de tiltalte har utgjort helt nødvendige ledd i en omfattende økonomisk kriminalitet. Videre uttaler retten at det er svært bekymringsverdig at denne kriminaliteten undergraver de seriøse aktørene innen bygg- og anleggsbransjen.

Den tidligere daglige lederen i Legionærbygg AS møtte ikke til rettssaken, og saken hans er utsatt.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.