• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Solgte freda østerdalsmøblar

Sist oppdatert 07.12.2008

Økokrim har tiltala tre menn etter eit sal av freda møblar på Koppang i Østerdalen i 2005. Møblane sto i ein såkalla barfrøstue frå ca 1790, som blei freda i 1923. På 1920-talet blei fleire hundre bygningar freda etter at bygningsfredningslova kom i 1920. Den blei avløyst av kulturminnelova i 1978.

Seljaren av møblane er tiltala for brot på kulturminnelova. Kjøperen og antikvitetshandlaren som formidla salet er begge tiltala for uaktsomt heleri. Det var Riksantikvaren som meldte saka, etter at dei ble klar over salet etter ei inspisering i 2007.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 23 29 12 98, 996 24 976.