• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengselsdom for bestikkelse opprettholdt

Sist oppdatert 29.04.2009

I en Økokrim-sak har Høyesterett opprettholdt en fengselsdom for en tidligere banksjef på Vestlandet.

I 1999 mottok den tidligere assisterende banksjefen 150 000 kroner fra en av bankens kunder. Dette holdt han skjult for banken. To år senere utbetalte han ca 1,5 millioner kroner til en av bankens kunder uten å sørge for at banken hadde tilstrekkelig sikkerhet for pengene.

I februar 2008 konkluderte Bergen tingrett med at begge forholdene utgjorde grov utroskap mot banksjefens arbeidsgiver. Banksjefen ble dømt til sju måneders fengsel. Gulating lagmannsrett opprettholdt dommen i desember 2008, men gjorde 90 dager av straffen betinget. HR har nå opprettholdt lagmannsretten dom. HR legger til grunn at banksjefens mottak av pengene var utroskap mot hans arbeidsgiver, blant annet fordi det innebar et tillitsbrudd og fordi et slikt pengemottak lett fører til at mottakeren kommer i et avhengighetsforhold til giveren.

Kontaktperson i Økokrim: Konst. statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157