• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Foretakstraff i "Vannverkssaken"

Sist oppdatert 21.02.2007

Økokrim har utferdiget forelegg (foretaksstraff) mot entreprenørselskapet Peab AS. Boten er satt til kr. 15 millioner. Forelegget gjelder overtredelse av straffeloven § 276a, jf. § 276b (grov korrupsjon), samt straffeloven § 275, jf. § 276 (medvirkning til grov økonomisk utroskap).

Etter Økokrims oppfatning ble det begått straffbare handlinger fra Peab AS' side i forbindelse med entreprenørselskapets forretningsforhold til den tidligere administrerende direktør ved Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegg RA2 AS. Økokrim har som kjent utferdiget tiltale for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot den tidligere vannverkssjefen samt to andre personer (se nedenstående pressemelding av 22.01.07).

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf 23 29 10 00