Straffeloven § 271 (grovt bedrageri),  § 276 (grov utroskap)