• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tre dømt i ”drosjesaken”

Sist oppdatert 27.02.2006

I den såkalte drosjesaken i Oslo er tre personer dømt til fengsel i henholdsvis 7, 3 og 2 år for grovt skattesvik. To av dem ble også dømt for brudd på regnskapsloven.

Tiltalte nr. 1, som var regnskapsfører, ble dømt til fengsel i 7 år for medvirking til grovt skattesvik og flere brudd på regnskapsloven. I tillegg ble han dømt til å tåle inndragning av 660 000 kroner. Han ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid.

 

Tiltalte nr. 2 ble dømt til fengsel i 3 år (hvorav 1 år betinget) for grovt skattesvik og brudd på regnskapsloven. I tillegg ble han dømt til å tåle inndragning av 120 000 kroner.

 

Tiltalte nr. 3 ble dømt til fengsel i 2 år (hvorav 1 år betinget) for grovt skattesvik. I tillegg ble han dømt til å tåle inndragning av 120 000 kroner.

 

Hovedtiltalte var regnskapsfører for flere drosjeeiere i østlandsområdet.  Oslo tingrett er overbevist om at han i alle de årene tiltalen gjelder, har bistått klienter med å oppgi for lav inntekt i selvangivelsen.

 

Retten er også overbevist om at alle de tre tiltalte har produsert og forsøkt å produsere falske skiftlapper for den perioden tiltalen gjelder. Skiftlappene viste lavere inntekter enn det drosjesjåførene faktisk hadde hatt.

 

Tiltalte nr. 1 og 2 ble dømt for vesentlig brudd på regnskapslovgivningen. Blant annet hadde de ødelagt oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og bokført for lave inntekter i regnskapene. Retten mener at handlingene var forsettlige og at de ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

 

Opprinnelig var fire personer i saken tiltalt. Saken mot den fjerde personen er utsatt.

 

ØKOKRIM har etterforsket saken i samarbeid med Oslo ligningskontor.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.