• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Seks års fengsel for hvitvasking, underslag og skattesvik

Sist oppdatert 08.02.2007

Gulating lagmannsrett har dømt en mann til fengsel i 6 år for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, grovt underslag og grovt skattesvik. I tillegg må han tåle inndragning av ca. 23,3 millioner kroner. Han ble også idømt rettighetstap for alltid.

Mannen var styreformann og daglig leder i to aksjeselskaper. Han ble dømt for å ha bistått med å sikre utbyttet av straffbare handlinger i perioden januar 2002-april 2003, blant annet ved å la selskapene sine fremstå som kjøpere og selgere av mobiltelefoner, og ved å opprette konti i disse selskapenes navn i utenlandske banker. Utbyttet stammet fra merverdiavgiftsovertredelser i Storbritannia, som er anslått å beløpe seg til ca. 85 millioner britiske pund. Mannen underslo også ca. 1,2 millioner kroner fra et av de norske selskapene. Videre omfatter dommen grovt skattesvik på ca. 7 millioner kroner. Mannen ble også dømt for flere brudd på regnskapsloven.

To personer som mannen hadde overdratt deler av utbyttet til, ble idømt inndragning med til sammen ca. 800.000 kroner. En person ble frifunnet for inndragningsansvar.

Kontaktperson i Økokrim : Førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf. 916 46 017.