• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

SAS Braathens AS må betale 400 000 kroner i bot

Sist oppdatert 20.09.2006

I en ØKOKRIM-sak er SAS Braathens AS dømt til å betale en bot på 400 000 kroner og en tidligere salgssjefi selskapet er dømt til å betale en bot på 30 000 kroner for misbruk av forretningshemmeligheter som tilhørte Nowegian Air Shuttle ASA.

SAS Braathens AS og den tidligere salgssjefen er domfelt for forsettlig overtredelse av markedsføringslovens § 7 ved at en e-post som inneholdt forretningshemmeligheter tilhørende konkurrenten Norwegian Air Shuttle ASA ble videreformidlet internt i selskapet. Den tidligere salgssjefen sendte e-posten til fire personer i overordnede stillinger i selskapet.

Retten fastslår at overtredelsen anses som grov og at den er begått på vegne av selskapet for å fremme foretakets interesser. Måten e-posten ble mottatt på, spesielt av hans overordnede, kan dessuten være uttrykk for en urovekkende bedriftskultur, heter det i dommen.

Retten har lagt vekt på at SAS Braathens AS og Norwegian Air Shuttle ASA er de to eneste aktørene i vesentlige deler av norsk innenriks luftfart og at lekkasjen/bruken av bedriftshemmeligheter etter sin art har betydelig skadepotensiale i en sårbar konkurransesituasjon.

I saken vedrørende uberettiget tilgang til data som tilhørte Norwegian Air Shuttle AS (den såkalte Amadeus-saken) ble SAS Braathens AS frifunnet. Begrunnelsen er delvis lovanvendelsen (post I) og delvis en bevisvurdering (post II).

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf. 93 21 96 28.