• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Vidt unntak fra plan- og bygningsloven gir henleggelse

Sist oppdatert 10.11.2008

Økokrim ser alvorlig på ulovlige terrenginngrep, særlig i sårbare områder som kysten. Enheten tok derfor i sommer inn en sak om sprenging av svaberg i Portør, Kragerø. Utbyggerne av hytteprosjektet Portør Panorama sprengte våren 2008 ca 250 kvm mer svaberg enn Kragerø kommune så for seg da den ga tillatelse. Etterforskningen viste imidlertid at sprengningen ikke endret terrenget mer enn 3 meter i høyden. I spredtbygd strøk er slike inngrep ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Økokrim har i flere saker sett at dette unntaket fra plikten til å søke kommunen om byggetillatelse kan føre til større terrenginngrep enn det som kanskje var Kommunal- og regionaldepartementets intensjon.

Sprengningen hadde likevel vært ulovlig dersom den hadde vært strid med reguleringsplanen. Det bortsprengte området var imidlertid regulert til byggeområde, og planen inneholdt kun en byggegrense.

Kontaktperson: Politiadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98, 99 62 49 76.