• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Åtte års fengsel for tidligere vannverksjef

Sist oppdatert 13.02.2008

I Økokrims såkalte ”vannverkssak” har Nedre Romerike tingrett i dag dømt tidligere vannverksjef Ivar T. Henriksen til åtte års fengsel for grov korrupsjon og grov utroskap. Henriksen er også dømt til å tåle inndragning av alle sine eiendommer i Sør-Afrika og til å betale over 63 millioner kroner i erstatning. Tre andre medtiltalte fikk fengselsstraffer og den fjerde, selskapet Peab, fikk foretaksbot på åtte millioner kroner.

I dommen heter det blant annet at "det dreier seg om forhold begått over en lang periode", at Henriksen har "arbeidet etter en langsiktig strategi" og at han "ved sine handlinger har vist et fast forbrytersk forsett i hele perioden tiltalen omfatter". Det er også lagt vekt på at handlingene hans "representerer grove tillitsbrudd både mot selskapets styrende organer og mot øvrige ansatte."

Sønnen Pål Henriksen er dømt til fengsel i fire år og seks måneder. De to andre tiltalte Eilert Støen og Hallvard Aanonli er dømt til henholdsvis tre år og seks måneder, og ett år og åtte måneder i fengsel.