• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dommen i Finance Credit-saken blir stående

Sist oppdatert 05.04.2006

Den 28. mars besluttet Borgarting lagmannsrett å forkaste Trond Kristoffersens anke over dommen i Finance Credit-saken. Lagmannrettens dom er i samsvar med aktoratets påstand. Dommen er enstemmig.

I Oslo tingrett ble Trond Kristoffersen dømt til 9 års fengsel for grovt bedrageri.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 91 64 60 03.