• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dømt til fengsel for å ha bistått med å skjule Bach mens han var på flukt fra politiet

Sist oppdatert 09.10.2006

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett i dag dømt en person til åtte måneders ubetinget fengsel for på ulike måter å ha bistått den bedragerisiktede Ole Christian Bach mens Bach var på flukt i Norge og utlandet. Slik bistand er straffbart etter straffeloven § 132 annet ledd.

Retten har funnet det bevist at den domfelte i to perioder skjulte Bach i leiligheter i Oslo. Videre er han domfelt for på vegne av Bach å ha reist til Kypros for å hente ut et større pengebeløp. Pengene ble så overført til dekning av blant annet Bachs husleie-utgifter på flukt i Dubai og Oman. Mannen ble også domfelt for å ha overlevert sitt eget pass til Bach slik at Bach kunne reise under falsk identitet mens han oppholdt seg i utlandet.

Ved straffeutmålingen har retten lagt vekt på at allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt overfor personer som gjør det mulig for ettersøkte å oppholde seg utenlands mens etterforskning pågår, og at det er viktig at det ved straffutmålingen gis signal om streng reaksjon overfor den som yter hjelp til unndragelse fra straffbare handlinger. Retten ser spesielt alvorlig på at domfelte overlot passet sitt til Bach. Retten skriver derfor at hensynet til å opprettholde tilliten til reisedokumenter også tilsier en streng reaksjon.

Dommen er ikke rettskraftig.
 
Kontaktperson: Politiadvokat Marianne Djupesland, mobiltelefon 91 11 54 60.