• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Streng straff for investeringsbedragerier

Sist oppdatert 15.03.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt to menn til fengselsstraffer på henholdsvis fem år og to år og ni måneder. Dommen gjelder en rekke investeringsbedragerier i såkalte høyavkastningsprogram i perioden 2002 til 2007.

Den ene er dømt for å ha bedratt forskjellige personer for til sammen ca 23 millioner kroner og den andre for å ha bedratt for til sammen ca 4 millioner kroner. Noen av bedrageriene ble begått i fellesskap.

De to må tåle inndragning av utbytte på henholdsvis ca 8,5 og 2 millioner kroner. I tillegg er de dømt til å betale erstatning til fornærmede med henholdsvis ca 4,2 og 1,1 million kroner

Kontaktperson: Politiadvokat Helene Bærug Hansen tlf. 938 03 380.