• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Nordmann straffet strengt for internasjonalt investeringsbedrageri

Sist oppdatert 18.06.2007

En 50 år gammel nordmann bosatt i Sveits er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i seks år for grovt bedrageri og påvirkning av vitner i straffesak. Dermed er dommen fra Oslo tingrett fra 2006 opprettholdt.

Han er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid, og må betale erstatning på ca 20 millioner kroner. Dommen var enstemmig.

Mannen forledet i 2003 en amerikansk borger til å inngå en investeringsvtale (”Profit Participation Agreement”), og til å gi ham råderett over 10 millioner dollar, under foregivende om garantert avkastning på 300 prosent årlig. Av disse pengene brukte han ca 22 millioner kr på private formål, før Økokrim etter noen dager fikk en melding om mistenkelig transaksjon (”hvitvaskingsmelding”) og beslagla kontoen.

Forut for et bevisopptak av et sentralt vitne i saken, utøvet han et betydelig press på mannen og tilbød ham et vederlag på 31 millioner kroner for å ikke forklare seg. Retten karakteriserer handlingen som et bevisst og planlagt forsøk på å få mannen til å unnlate å forklare seg i saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf 41 02 45 92