• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom mot regnskapsfører i T5PC

Sist oppdatert 15.03.2007

I en Økokrim-sak 14. mars ble en tidligere regnskapsfører for T5PC dømt til betinget fengsel i 45 dager og en bot på 25 000 kroner. Dommen gjelder medvirkning til regnskapsmanipulasjon under særlig skjerpende omstendigheter.

I dommen heter det: ”Retten er enig i at det må gis streng straff for manipulering av regnskaper og ser svært alvorlig på det forholdet som er avdekket i denne saken (…) Forholdet blir ekstra alvorlig sett i lys av de ca. 70 000 medlemmene som satset sparepengene sine i T5PC-konseptet.”

Regnskapsføreren førte regnskapet for flere selskaper i T5PC-komplekset, deriblant T5PC Global Market AS. Han ble dømt for medvirkning til grov regnskapsmanipulasjon.

Gründerne av T5PC solgte i september 2003 aksjer i T5PC Invest AS til T5PC Global Market for i alt ca 25 millioner kroner. Aksjene ble solgt videre fra T5PC Global Market AS til medlemmene i T5PC. Aksjesalget ble i regnskapet til T5PC Global Market AS imidlertid ikke ført som kjøp av aksjer, men som kjøp av ”goodwill”.

Oslo tingrett har funnet det bevist at dette dreide seg om et kjøp av aksjer, og ikke kjøp av ”goodwill”. Aksjetransaksjonen var ulovlig etter aksjeloven. På grunn av dette måtte aksjetransaksjonen skjules, og det ble i regnskapet kalt for ”goodwill” i stedet. Dette medførte at årsregnskapet fremsto med et vesentlig bedre resultat enn det var grunnlag for.

Oslo tingrett mener dette er grov regnskapsmanipulasjon, og at regnskapsføreren er strafferettslig ansvarlig.

En tidligere finansdirektør i T5PC Global Market AS har tidligere blitt dømt for det samme forholdet til betinget fengsel i 45 dager samt NOK 45 000 i bot. Finansdirektøren erkjente forholdet og fikk sin dom ved tilståelse.

Kontaktperson i Økokrim er politiadvokat Anja Bech, telefon 909 73 058.