• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt for unndragelse av millionbeløp

Sist oppdatert 20.04.2005

ØKOKRIM har tiltalt to personer for omfattende unndragelse av avgift på elektrisk kraft (overtredelse av lov om særavgifter § 2, jf. straffeloven §§ 255 og 256).

Den ene av dem var daglig leder i et kraftselskap. Den andre var styreleder i det samme selskapet. Ifølge tiltalen har de to ved tre anledninger mottatt avgiftsbeløp fra kundene sine, men latt være å innbetale avgiften til tolldistriktet. Det samlede beløpet som er unndratt, utgjør 25 410 000 kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf. 916 46 005.