• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Korrupsjonssaker mot tre offiserer henlegges

Sist oppdatert 30.01.2008

I desember 2007 ble tre offiserer i Forsvaret siktet av Økokrim for overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen (straffeloven § 276a). Mistanken gikk ut på at de forsettlig hadde mottatt utilbørlige fordeler fra Siemens-konsernet i form av dekning av hotellopphold mv under en tur til Alicante i Spania i mars 2004.

Formålet med etterforskingen har vært å skaffe opplysninger for å avgjøre om det er grunnlag for strafforfølgning. Etterforskingen som har vært gjennomført har ikke gitt slikt grunnlag. Siktelsene mot de tre er derfor i dag frafalt, og sakene mot dem er henlagt.
Kontaktperson: Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.