• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tilståelsesdom for ansatt i Tordenskjold rederi AS

Sist oppdatert 06.02.2007

En tidligere ansatt i Tordenskjold Rederi AS, er dømt til 30 dager betinget fengsel og en bot på kr. 10.000 for overtredelser av ligningsloven og regnskapsloven.

Over en periode på flere år fikk domfelte deler av sin lønn utbetalt i London. I forståelse med arbeidsgiver ble de mottatte beløpene ikke oppgitt til beskatning i Norge. Videre ble han som styremedlem i Paper Sea AS, et av datterselskapene i Tordenskjold ASA, dømt for uriktig regnskapsføring, idet to havarerte skip ett år ble ført opp med alt for høy verdi i årsregnskapet.

Dommen er rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Henrik Horn, tlf. 23 29 11 40