Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 274 (uriktige opplysninger om selskap),  § 276 (grov utroskap), Regnskapsloven § 8-5, 1. ledd (særlig skjerpende regnskapsovertredelser)