• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

SAS Scandinavian Airlines Norge AS (SAS Norge) må betale fire millioner kroner i bot

Sist oppdatert 02.10.2007

I en Økokrim-sak er SAS Norge dømt av Borgarting lagmannsrett til å betale en bot på kr 4.000.000,- for misbruk av forretningshemmeligheter tilhørende Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian).

Opplysninger om bl a hvor mange passasjerer som har bestilt billetter i ulike prisklasser på enkeltflygninger, gir et mangesidig bilde av en konkurrents etterspørselskultur. Slike tall vil kunne være til stor nytte i prissettingen av egne billetter og ved andre markedstilpasninger. Ledere i Braathens, som senere fusjonerte med SAS, har i 2002 - 2004 brukt slike opplysninger til bl a å beregne totalinntekt og snittinntekt på Norwegians ruter. Slike beregninger var uberettiget ut fra formålet med avtalen som ga Braathens adgang til opplysningene i bookingsystemet Amadeus, noe de aktuelle personene innså muligheten av. SAS Norge er derfor dømt for overtredelse av straffeloven § 294 første ledd nr 3.

Lagmannsretten fastslår at overtredelsen er begått på vegne av foretaket og for å fremme foretakets interesser. Det trekkes frem at dataene ble brukt til å skaffe Braathens et bedre grunnlag for adekvate beslutninger om ruteplanlegging og prisfastsetting.


Retten har også lagt vekt på at den uberettigede bruken er utført av personer i overordnede stillinger, og at Norwegian var i en sårbar oppstartperiode da de straffbare handlingene ble begått, samt at denne type straffbare handlinger er vanskelig å oppklare.

 

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 932 19 628.