• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Økokrim har mottatt granskingsrapporter i Libya-saken

Sist oppdatert 06.10.2008

Økokrim har i dag mottatt rapporter fra de eksterne granskingene som er gjennomført for StatoilHydro og Norsk Hydro vedrørende petroleumsvirksomhet i Libya og enkelte andre land. Rapportene og orienteringene ble mottatt fra de eksterne granskerne.

Underveis i granskingsprosessen har Økokrim hatt en rekke møter med granskerne hvor orienteringer er gitt og materiale er overlevert.
Økokrim vil nå gjennomgå det omfattende materialet for å ta stilling til om etterforsking skal iverksettes.