• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tre personar tiltala for brot på reglar om eigenhandel

Sist oppdatert 17.06.2008

Økokrim har tiltala ein aksjeforvaltar og to investorar for omfattande brot på reglane for eigenhandel i verdipapirhandellova over ein periode på over fire år. Dei tre må og tole inndraging på 24 millionar kroner.

Etter Økokrim si meining skal forvaltaren ha brukt dei to investorane til å handle for seg via kontoar i VPS.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.