• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Nordmann straffet strengt for internasjonalt investeringsbedrageri

Sist oppdatert 09.11.2006

En 50 år gammel nordmann bosatt i Sveits er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 6 år for grovt bedrageri og påvirkning av vitner i straffesak. Han er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid, og må betale erstatning på ca 20 millioner kroner.

Mannen forledet i 2003 en amerikansk borger til å inngå en investeringsvtale (”Profit Participation Agreement”), og til å gi ham råderett over 10 millioner dollar, under foregivende om garantert avkastning på 300 prosent årlig. Av disse pengene brukte han ca 22 millioner kr på private formål, før ØKOKRIM etter noen dager fikk en melding om mistenkelig transaksjon (”hvitvaskingsmelding”) og beslagla kontoen.

Forut for opptak av forklaring fra et sentralt vitne i saken, presset mannen vitnet og tilbød betydelige beløp for å påvirke vitnet til ikke å avgi forklaring. Retten karakteriserer handlingen som forsøk på bestikkelse av et vitne i den hensikt å svekke bevisene mot ham.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf 41 02 45 92