• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Journalist dømt for ett tilfelle av innsidehandel.

Sist oppdatert 25.08.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en journalist til fire måneders fengsel for ett tilfelle av ulovlig innsidehandel. Han og hans medtiltalte far ble frifunnet for et annet tilfelle.

Journalisten er dømt for å ha kjøpt aksjer i Sinvest ASA, etter å ha mottatt innsideinformasjon fra en tidligere megler.

I dommen heter det at ”retten ser den overtredelse som tiltale domfelles for som av meget grov art (…) Bruk av innsideinformasjon i form av kunnskap om et forestående oppkjøp ligger i kjernen av hva loven tilsikter å hindre”.

Journalisten ble frifunnet for å ha solgt sine aksjer i Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) med kjennskap til en artikkel om dette selskapet i forkant av publisering i Nettavisen. Det var i januar 2006 at Nettavisen publiserte en negativ artikkel om DNO og journalisten var den gang utgavesjef i Nettavisens nysatsning Na24.no. Han ble også frifunnet for å ha tilskyndet faren og en megler, som deretter solgte et betydelig antall DNO-aksjer i forkant av den negative artikkelen. Faren, som også stod tiltalt for ulovlig innsidehandel, ble også frifunnet.

Konstituert førstestatsadvokat Thomas Skjelbred uttaler at ”Innsidehandel truer tilliten til markedet. Slik truer det et velfungerende næringsliv, og slik - i siste instans - vårt velferdssamfunn. Vi er derfor ikke tilfreds med dommen og vil vurdere å anke den”.

Kontaktperson i Økokrim: Konstituert førstestatsadvokat Thomas Skjelbred, tlf 915 95 376.