Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 132 (motarbeide etterforsking m.m.)