Nyheter

Juryens kjennelse i «Yara-saken»

Fire tidligere ledere i selskapet Yara International ASA sto tiltalt for grov korrupsjon. Juryen i Borgarting lagmannsrett har i dag funnet én av de tidligere lederne skyldig i grov korrupsjon. De øvrige tre er frifunnet. (02.12.2016)

Bot for giftig leketøy

ØKOKRIM har ilagt Norli Libris AS en bot på 400.000 kroner for å ha importert og omsatt leketøy som inneholdt ulovlig høye konsentrasjoner av det giftige ftalatet DEHP. Selskapet har vedtatt boten. (21.11.2016)

EMD støtter Høyesterett

Høyesterett fastslo enstemmig i 2010 at to personer som var ilagt 30 prosent tilleggsskatt også kunne dømmes for grovt skattesvik i en ØKOKRIM-sak. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg har i dag opprettholdt resultatet. (15.11.2016)

Dømt for grovt skattesvik på 12 millioner

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt en mann i 50-årene til fengselsstraff for å ha unndratt 12 millioner kroner i skatt. Mannen er dømt til fengsel i tre år, hvorav seks måneder er gjort betinget. (07.11.2016)

Siktet for ulovlig innsidehandel

ØKOKRIM kan bekrefte at Ola Rollén er siktet for ulovlig innsidehandel i et norsk selskap. (31.10.2016)

Charged with illegal insider trading

The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM) can confirm that Ola Rollén has been charged with illegal insider trading in a Norwegian company. (31.10.2016)

\#System\Forsiden