Hold av dagene:

Nyheter

Tidligere forsvarsansatt dømt for grov korrupsjon

En tidligere orlogskaptein i Forsvaret er i en ØKOKRIM-sak dømt til fengselsstraff på fire år og åtte måneder for korrupsjon og flere andre lovbrudd. (16.05.2017)

Seks tiltalte for grov dyrevelferdskriminalitet

ØKOKRIM har teke ut tiltale mot seks personar for grov dyrevelferdskriminalitet. (13.05.2017)

Inngir ikke selvstendig anke

ØKOKRIM har besluttet ikke å inngi selvstendig anke i den såkalte Funcom-saken. (12.05.2017)

Tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon

ØKOKRIM har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot to ansatte i et meglerhus og en konsulent. (10.05.2017)

Skjerpa straff for korrupsjon og marknadsmanipulasjon

I ei ØKOKRIM-sak er den tidlegare styreleiaren i det børsnoterte selskapet Intex Resources ASA dømd til ei straff på fire år fengsel for grov korrupsjon, sjølvvasking og fleire brot på verdipapirlova. (08.05.2017)

Ny runde om domene-beslag

Borgarting lagmannsrett har ved kjennelse av 4. mai opphevet Follo tingretts beslutning av 3. mars i popcorn-time.no-saken på grunn av mangler ved kjennelsesgrunnene. (08.05.2017)

\#System\Forsiden