Hold av dagene:

Nyheter

Dømt for innsidehandel i Funcom

I en ØKOKRIM-sak er tre personer dømt til fengselsstraffer for innsidehandel i det børsnoterte selskapet Funcom. En tiltalt ble frifunnet. (28.04.2017)

Omfattande tiltale mot to utbyggjarar

ØKOKRIM har teke ut ein omfattande tiltale for grov utroskap, grovt bedrageri og grovt rekneskapslovbrot mot to utbyggjarar i Trondheim. (28.04.2017)

Tiltalt for falsk forklaring

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en kvinne fra Bærum for å ha forklart seg bevisst uriktig til politiet. (27.04.2017)

Tiltalt for å ha skadet verneverdig kirke

ØKOKRIM har tiltalt Kulturminnecompagniet AS for å ha påført den verneverdige steinmiddelalderkirken på Tingvoll irreversible slipeskader på ytterveggene. (25.04.2017)

Dømd for grovt skattesvik

Ein mann i 50-åra er i ei ØKOKRIM-sak rettskraftig dømd til fengsel i tre år etter at Høgsterett avviste anken. (05.04.2017)

Årsmeldinga er klar

Årsmeldinga til ØKOKRIM for 2016 er no klar. (03.04.2017)

\#System\Forsiden