• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Jurist dømt til ubetinget fengselsstraff

Sist oppdatert 25.08.2010

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt en jurist til fengsel i fire år for å ha tappet to selskaper for verdier, merverdiavgiftslovbrudd og regnskapsovertredelser.

De straffbare forholdene ble begått i løpet av en fire-årsperiode fra 1998 til 2002 tilknyttet tre aksjeselskaper. Mannen må også tåle inndragning og erstatning på over fire millioner kroner og fradømmes for alltid retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet eller å inneha ledende stilling i noe selskap.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.