• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Juryens kjennelse i «Yara-saken»

Sist oppdatert 02.12.2016

Fire tidligere ledere i selskapet Yara International ASA sto tiltalt for grov korrupsjon. Juryen i Borgarting lagmannsrett har i dag funnet én av de tidligere lederne skyldig i grov korrupsjon. De øvrige tre er frifunnet.

Saken gjelder bruk av bestikkelser overfor lederen for det nasjonale oljeselskapet i Libya og en høytstående offentlig tjenestemann i India. Den tidligere lederen ble funnet skyldig i to tilfeller av grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Straffutmålingen er ennå ikke klar.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf. 911 15 460 (ledig til 12.15, er deretter i Borgarting lagmannsrett)