• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Kjent skyldig i korrupsjon og markedsmanipulasjon

Sist oppdatert 30.03.2017

Juryen i Borgarting lagmannsrett har i en ØKOKRIM-sak funnet en tidligere styreleder i det børsnoterte selskapet Intex Resources ASA skyldig i grov korrupsjon, selvvasking og flere brudd på verdipapirloven.

58-åringen har ifølge juryens kjennelse begått markedsmanipulasjon, og med innsideinformasjon oppfordret han til aksjekjøp, ga ulovlige råd og brøt taushetsplikten. Juryen fant mannen skyldig på alle tiltalepostene i ankesaken. Straffutmålingen og dommen er ennå ikke klar.
 
Den tidligere styrelederen ble av Oslo tingrett i desember 2015 dømt til fire års fengselsstraff, derav ett år betinget, inndragning av vel 6,4 millioner kroner og rettighetstap i fem år.
 
- ØKOKRIM er ikke kjent med en lignende sak der en styreformann i et børsnotert selskap er funnet skyldig i å ha inngått en korrupt avtale med en av selskapets aksjonærer. Styrelederen begunstiget aksjonæren på flere ulovlige måter, blant annet ved å begå markedsmanipulasjon og ved å gi innsideinformasjon slik at aksjonæren kunne selge seg ut på et gunstig tidspunkt, sier statsadvokat Henrik Horn i ØKOKRIM.
 
I etterforskningen har ØKOKRIM fått viktig bistand fra myndighetene i England, USA, Singapore, Russland, Kina, Hong Kong og British Virgin Island.
 
Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf.  91684157