• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Kommune vedtok bot for kulturminnekriminalitet

Sist oppdatert 08.04.2015

Tønsberg kommune har vedtatt en bot på 1,5 millioner kroner for å ha skadet et fredet kulturminne.

Skaden skjedde ved at kommunen utførte større gravetiltak nær Oseberghaugen og i kulturmiljøet til gravhaugen i Slagendalen. Gravingen ble gjort uten tillatelse fra fylkeskommunen. Oseberghaugen er et unikt kulturminne og ligger i et kulturmiljø av nasjonal og internasjonal verdi. Området gravetiltaket fant sted i inngår i området som er søkt vernet som verdensarv og det ble gjort uopprettelig skade under gravingen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf.976 67 043