• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Presisering av artikkel i Kapital

Sist oppdatert 25.10.2011

Forsiden i Kapital nr. 18 som ble utgitt 21. oktober 2011 kan gi inntrykk av at det har vært «politirazzia» hos Odd Kalsnes personlig/hans firma, og at Odd Kalsnes er under etterforsking/mistanke for straffbare forhold. ØKOKRIM finner ut fra forsiden og artikkelen «Politi-razzia hos Kalsnes» det nødvendig å presisere at Odd Kalsnes per idag har status som vitne i saken. Beslaget ble gjort mot tidligere A-megler og ikke Kalsnes personlig. Det ble ikke foretatt ransaking.

Tilsynelatende er Kapital i besittelse av saksdokumenter i den aktuelle saken. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at Kapital ikke har fått dokumentene (opplysningene) fra ØKOKRIM. 

Saken er fortsatt under etterforsking og ØKOKRIM ønsker derfor ikke å gi noen ytterligere kommentar i anledning saken.

(Saken er sist endret 9.november 2011)