• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Mediepolitikk

Sist oppdatert 27.10.2016

ØKOKRIMs overordnede mål er å bidra til allmennprevensjon og sikre lovlydighet på våre ansvarsområder. Derfor er det viktig at allmennheten blir kjent med virksomheten i ØKOKRIM ved at våre saker omtales i mediene. Vi ønsker å bidra til at mediene formidler korrekt og dekkende informasjon om vår virksomhet.

Vi har forståelse for medienes tidsrammer, og målet er å gi rask tilbakemelding på alle typer henvendelser fra journalister, men vi holder en lav medieprofil ved saksinntak og under etterforsking. Det er flere grunner til dette: Det er en betydelig belastning å komme i ØKOKRIMs søkelys. Vi skal ikke bidra til å øke belastningen for de mistenkte på et tidspunkt hvor det ennå er usikkert om saken vil bli avgjort med et positivt påtalevedtak (for eksempel tiltale). Dessuten vil medieomtale på dette stadiet kunne hemme etterforskingen.

Ved saksinntak og under etterforskingen går vi derfor vanligvis ikke ut med straffesaksopplysninger som ikke allerede er offentlig kjent. Det er annerledes når det er truffet et positivt påtalevedtak eller når en sak er pådømt. Da veier hensynet til allmennprevensjonen tyngre enn personvernet, og åpenhet er ønskelig.

Journalister har krav på innsyn i Økokrims postjournal, årsrapport, endelige budsjett, endelige regnskap, statistikk og tiltalebeslutninger. Vi legger ut informasjon om blant annet påtalevedtak og dommer på vår hjemmeside. Redaksjoner og journalister kan be om å bli registrert i en e-postliste for å få melding når vi legger ut informasjon på hjemmesiden om straffesaker.

Vi skal vanligvis ikke uttale oss om saker som etterforskes ved andre politidistrikter, men henvise mediene til det aktuelle politidistriktet.

  • Dersom du er journalist og ønsker kopi av Økokrims postjournal, ta kontakt med arkivansvarlig på tlf. 23 29 10 22. I Økokrims årsrapport kan du finne informasjon om endelig budsjett, endelig regnskap og statistikk. Oppdatert statistikk ligger også under statistikk på hjemmesiden.
  • Dersom du er journalist og ønsker at du eller din redaksjon skal registreres i Økokrims e-postliste for å få melding når vi legger ut informasjon på hjemmesiden om straffesaker, kontakt kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe: mads.kleppe@politiet.no / 996 03 516.