Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.  

Andre temaer på konferansen

  • Ny hvitvaskingslov
  • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
  • Tilsynspraksis
  • Hvitvasking i fast eiendom
  • Ny lovs betydning for skadeforsikring  

Pris

Full konferansepakke med overnatting og middag: 7 200 kroner
Dagpakke: 2 800 kroner
Øvrige detaljer ved påmelding

Meld deg på her.