• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fagbladet Miljøkrim

Sist oppdatert 06.06.2017

Miljøkrim er et fagblad som inneholder aktuelle artikler om miljøkriminalitet. Hovedområdene er natur, forurensning­, arbeidsmiljø, kunst, kultur og dyrevelferd. Det distri­bueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kom­munene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere.

miljokrim_magasiner_140211.jpgBladet blir utgitt tre ganger i året. Miljøteamet ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Dette kan sendes til: miljokrim.okokrim@politiet.no. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendte bidrag. Stoffet i magasinet kan bare gjengis etter tillatelse fra redaktøren og skal krediteres fagbladet Miljøkrim.

PDF-er av utgavene og fullstendig materiale finner du på: www.miljokrim.no.

Her finner du tips til hvordan utforme en god artikkel til Miljøkrim (en PDF med skrivespesifikasjoner)