Lenker

Oversikt over relevante lenker knyttet til miljøkriminalitet

Arbeidstilsynet
– Arbeidstilsynet er en koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar i henhold til internkontrollforskriften på land.
www.arbeidstilsynet.no

Artsdatabanken
– Nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold
www.artsdatabanken.no

Mattilsynet
– Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord.
www.mattilsynet.no

Miljødirektoratet
– Miljødirektoratet skal overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.
www.miljodirektoratet.no

NILU (Norsk institutt for luftforskning)
– En uavhengig stiftelse etablert i 1969 med formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter.
www.nilu.no

Norge.no
www.norge.no
– Nettstedet er en veiviser til innbyggerrettede tjenester fra stat og kommune på nett.

Norsk institutt for kulturminneforskning
– NIKU er et avhengig nasjonalt og internasjonalt forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner
www.niku.no

Norsk kulturråd
– Tidligere Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.
www.norskkulturrad.no/

Norsk politi
www.politi.no

Oversikt over Norges domstoler
www.domstol.no

Regelhjelp
– Nettsiden som gjør det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket
www.regelhjelp.no

Riksadvokaten
– Informasjon om Riksadvokatembetet og statsadvokatembetene i Norge
www.riksadvokaten.no

Riksantikvaren
– Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.
www.riksantikvaren.no

Sabima
– Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
www.sabima.no


Sist oppdatert 17/09/2015