Ansatte

Redaksjonen:

Aud Ingvild Slettemoen
Hans Tore Høviskeland
Førstestatsadvokat Høviskeland er ansvarlig redaktør for Miljøkrimmagasinet og også avdelingsleder for Miljøkrimavdelingen som er ansvarlige for magasinet.
Joachim Scholden
Tarjei Istad
Førstestatsadvokat Istad er redaktør i Miljøkrim og jobber i Miljøkrimavdelingen ved ØKOKRIM.
  Kenneth Didriksen
Politioverbetjent Didriksen jobber også ved Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM og har vært ansatt her i XX år. Han har vært engasjert i Miljøkrimmagasinet helt siden han startet.
  Tuva Brørby
Politioverbetjent Brørby jobber på lik linje med de ovenstående ved Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM. Hun ...
Joachim Scholden
Lillian Nordby Øktner
Grafisk designer / kommunuikasjonsmedarbeider Øktner ble ansatt i ØKOKRIM mai 2010 og sitter i sekretæriatet. Hun har blant annet ansvaret for å utforme Miljøkrim, men jobber også med øvrig materiell ved ØKOKRIM og med kommunikasjonsarbeid.

I neste nummer:

  • Ulvestammen i Skandinavia
  • Sosial dumping
  • Etterforskning av overtredelser av plan- og bygningsloven

Sist oppdatert 17/09/2015