Joachim Schjolden

Joachim Schjolden

Joachim Schjolden er nytilsatt i stillingen som biolog på Miljøteamet. Han startet 1. september 2010 i en 50 % stilling.


Sist oppdatert 17/09/2015