Lillian Øktner Widlic

lillian_nordby_oektner.jpgLillian ble ansatt i ØKOKRIM 1. mai 2010 som grafisk designer og kommunikasjonsmedarbeider. Ved siden av å jobbe under kommunikasjonsavdelingen jobber hun, i tillegg til profilering av ØKOKRIM, med det grafiske arbeidet bak Miljøkrim.