Utslipp i Akerselven

Etter at minst 15 000 liter fyringsolje fant veien ut i Akerselven desember i fjor, ble Hafslund Varme AS ilagt et forelegg på 800 000 kroner av Oslo politidistrikt.

Hafslund hadde forut for hendelsen bygget om anlegget, men hadde ikke montert sikkerhetsventil som kunne ha forhindret utslippet.

Det var heller ikke foretatt en god nok kontroll av anlegget etter ombyggingen og fyllingen skjedde uten tilsyn.

Brannvesenet var tidlig på plass og Hafslund aksepterte boten og tok ansvar for å rydde opp.


Sist oppdatert 03/09/2013