100 kroner i bot per kubikkmeter

Et samdriftsforetak i Nord-Trøndelag har vedtatt et forelegg fra Politimesteren i Nord-Trøndelag på 40 000 kroner etter at tre polske arbeidere i november 2011 spredte til sammen cirka 400 m³ husdyrgjødsel på ulike skifter med åker eller eng tilhørende samdriften.

Lovgrunnlaget var forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a jamfør § 9 første ledd nr. 1 jamfør forskrift 7. april 2003 om gjødselsvarer mv. av organisk opphav § 23 første ledd samt straffeloven § 48 a.


Sist oppdatert 17/09/2015
PDF av nyeste Miljøkrim: